Koła - Sklepy rowerowe Zielona Góra Sogest

Koła

Wiemy, że jest to długi tekst i pewnie większości z Państwa, nie będzie się chciało tego czytać, ale naprawdę warto! Jest tutaj wiele cennych informacji, jak np. wyjmowanie kół (przyda się, kiedy chcą Państwo wyjechać gdzieś z rowerem, a ten nie mieści się w bagażniku), tłumaczenie dużej ilości biegów i optymalne dobranie ich do jazdy, rodzaje opon i wiele, wiele innych! Tak więc powodzenia w lekturze i życzymy cierpliwości. Abyś mógł w pełni korzystać z radości bezpiecznej jazdy na rowerze, musisz rozumieć, jak działa twój rower. Nawet jeśli masz doświadczenie, nie zakładaj, że podzespoły działają identycznie, jak w poprzednim rowerze.

Zaciski piast kół

UWAGA: Jazda z nie wyregulowanym zaciskiem może prowadzić do wypadnięcia koła, powodując uszkodzenie roweru, oraz do niebezpiecznych kontuzji. W związku z tym jest bardzo ważne, abyś:

a) poprosił swego dealera o wyjaśnienie, jak bezpiecznie wkładać i wyjmować koła,
b) rozumiał i stosował właściwą metodę mocowania twego koła przy pomocy zacisku,
c) przed każdą jazdą rowerem sprawdzał, czy koło jest dobrze zamocowane.

Jest bardzo ważne, abyś rozumiał, jak działają zaciski i jak ich używać. Zacisk osi koła wygląda jak długa śruba z dźwignią na jednym końcu i nakrętką na drugim, a do mocowania koła wykorzystuje działanie
krzywki (patrz rys. 12). zacisk w piaście rowerowej

UWAGA:Trzymanie nakrętki jedna ręką i obracanie dźwignią jak śrubą motylkową drugą ręką aż do dokręcenia nie zamocuje bezpiecznie koła w hakach. Do bezpiecznego zamocowania koła potrzebna jest pełna siła działania krzywki.


Regulacja mechanizmu zacisku

Piasta koła jest zamocowana w hakach dzięki sile działania krzywki, dociskającej się do jednego z haków i ciągnącej przy pomocy szpilki nakrętkę regulacyjną przy drugim haku, Nakrętka regulacyjna kontroluje siłę docisku. Obracanie nakrętki regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w czasie, gdy trzyma się dźwignię zacisku, aby się nie obracała) zwiększa siłę zaciskania, obracanie jej w przeciwną stronę zmniejsza siłę zaciskania. Nawet mniej niż pół obrotu nakrętki regulacyjnej może decydować o różnicy pomiędzy zaciśnięciem bezpiecznym a niewystarczająco silnym.

UWAGA:
Gdy producent lub dealer zamontuje zacisk piasty, nigdy nie należy go wymontowywać, zanim piasta nie będzie wymagała konserwacji. Jeśli piasta będzie wymagała serwisu, skonsultuj się ze swym dealerem.

Dodatkowe zabezpieczenia kół przed wypadaniem

Wszystkie rowery Gianta mają widelce wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, chroniące przed wypadnięciem w razie, jeżeli zacisk nie jest dobrze wyregulowany. Istnienie zabezpieczeń nie zastępuje poprawnego wyregulowania zacisku. Dodatkowe zabezpieczenia są wymodelowane, odlane lub wyfrezowane w zewnętrznych powierzchniach haków widelca.

UWAGA: Usunięcie lub odkształcenie dodatkowego zabezpieczenia jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić do niebezpiecznych kontuzji. Może również spowodować unieważnienie gwarancji.

Wyjmowanie i zakładanie kół z zaciskiem.

Wyjmowanie przedniego koła z zaciskiem:

(1) Rozłącz szczęki hamulca.
(2) Przekręć dźwignię zacisku z pozycji „zamknięte”‚ (CLOSED) do pozycji „otwarte” (OPEN).
(3) Odkręć nakrętkę regulacyjną o około sześć obrotów.
(4) Unieś przednie koło kilkanaście centymetrów nad ziemię i wybij je z widelca uderzając z wierzchu dłonią.

Zakładanie przedniego koła z zaciskiem:


(1) Odchyl dzwignię zacisku od koła, tak, aby znalazła się w pozycji „otwarte” (OPEN).
(2) Skieruj widelec do przodu i włóż koło pomiędzy ramiona widelca tak, aby oś weszła do końca nacięć w hakach widelca. Zacisk powinien znajdować się z lewej strony roweru.
(3) Trzymając dźwignię zacisku w pozycji „otwarte” (OPEN) prawą ręką, dokręć nakrętkę regulacyjną lewą ręką, aż zacznie stawiać wyczuwalny opór (rys. 12).
(4) Wciskając oś koła do końca nacięć w hakach widelca i jednocześnie centrując obręcz w widelcu, obróć dźwignię zacisku ku górze i dociśnij do pozycji „zamknięte” (CLOSED) (rys. 12 i 13). Pozycje zacisku koła rowerowego Dźwignia powinna przebiegać równolegle do ramienia widelca i być nachylona w kierunku koła. UWAGA: Jeśli będziesz w stanie zamknąć zacisk bez dociągania go palcami do widelca w celu zwiększenia siły, a dźwignia nie odciśnie się widocznie na twej dłoni, siła jest niewystarczająca. Otwórz dźwignię, dokręć nakrętkę regulacyjną o ćwierć obrotu i spróbuj ponownie.
(5) Jeśli dźwignia nie będzie się dawała docisnąć do pozycji równoległej do ramienia widelca, odchyl ją do pozycji „otwarte” (OPEN). Następnie odkręć nakrętkę regulacyjną o ćwierć obrotu i spróbuj docisnąć dźwignię ponownie.
(6) Złącz szczęki hamulca, następnie zakręć kołem, aby upewnić się, że jest ono ustawione symetrycznie i nie dotyka klocków hamulca.

Wyjmowanie tylnego koła z zaciskiem

(1) Rozłącz szczęki hamulca.
(2) Przerzuć tylną przerzutkę na najwyższy bieg (na najmniejszą, zewnętrzną koronkę wielotrybu) i odciągnij korpus przerzutki prawą ręką, do tyłu.
(3) Przekręć dźwignię zacisku do pozycji „otwarte” (OPEN) (rys. 12 i 14).
(4) Unieś tylne koło kilkanaście centymetrów nad ziemię i z przerzutką nadal odciągniętą do tyłu, naciśnij je w dół i do przodu, aż wysunie się z haków ramy. UWAGA: Jeśli twój rower jest wyposażony w piastę wielobiegową (taka sytuacja jest wtedy, jeśli wiesz, że twój rower ma kilka biegów, lecz nie widzisz żadnej przerzutki zewnętrznej), wymontowanie tylnego koła wymaga specjalnych umiejętności i narzędzi. Poproś o to swego dealera.

Zakładanie tylnego koła z zaciskiem

(1) Przerzuć tylną przerzutkę na najwyższy bieg i odciągnij korpus przerzutki prawą ręką do tyłu.
(2) Odchyl dźwignię zacisku tak, aby znalazła się w pozycji „otwarte” (OPEN) (patrz rys. 12). Dźwignia zacisku powinna znajdować się po stronie koła przeciwległej do przerzutki i koronek wielotrybu.
(3) Nałóż łańcuch na najmniejszą koronkę wielotrybu. Następnie wsuń koło w tylny trójkąt ramy i włóż oś w haki ramy (rys. 15).
(4) Dokręć nakrętkę regulacyjną do haków widelca, aż zacznie stawiać wyczuwalny opór i obróć dźwignię zacisku ku przodowi roweru, aby była skierowana równolegle do dolnej lub górnej rury tylnego trójkąta ramy i nachylona w stronę koła (rys. 15). UWAGA; Jeśli będziesz w stanie zamknąć zacisk bez dociągania go palcami do rury w celu zwiększenia siły a dźwignia nie odciśnie się widocznie na twej dłoni, siła jest niewystarczająca. Otwórz dźwignię, dokręć nakrętkę regulacyjną o ćwierć obrotu i spróbuj ponownie.
(5) Jeśli dźwignia nie będzie się dawała docisnąć do pozycji równoległej do rury tylnego trójkąta, odchyl ją do pozycji „otwarte” (OPEN). Następnie odkręć nakrętkę regulacyjną o ćwierć obrotu i spróbuj docisnąć dźwignię ponownie.
(6) Złącz szczęki hamulca, następnie zakręć kołem, aby upewnić się, że jest ono ustawione symetrycznie i nie dotyka klocków hamulca.

Wyjmowanie i zakładanie kół mocowanych nakrętkami

Wyjmowanie przedniego kota mocowanego nakrętkami

UWAGA: Jeśli twój rower jest wyposażony w hamulec rolkowy, wyjmowanie przedniego koła wymaga szczególnych umiejętności i narzędzi. Poproś swego dealera, aby to zrobił. Poniższy opis odnosi się do hamulców cantilever i typu V.
(1) Rozłącz szczęki hamulca.
(2) Kluczem 15 mm lub kluczem nastawnym 6″ odkręć dwie nakrętki na osi koła o około 6 obrotów.
(3) Unieś przednie koło kilkanaście centymetrów nad ziemię i wybij je z widelca uderzając z wierzchu dłonią.

Zakładanie przedniego koła mocowanego nakrętkami

(1) Skieruj widelec do przodu i włóż koło pomiędzy ramiona widelca tak, aby oś weszła do końca nacięć w hakach widelca. Podkładki pod nakrętki powinny znajdować się na zewnątrz, pomiędzy hakiem widelca a nakrętką.
(2) Wciskając oś koła do końca nacięć w hakach widelca i jednocześnie centrując obręcz w widelcu, kluczem nastawnym 6″ lub kluczem 15 mm dokręć nakrętki na osi tak mocno, jak możesz.
(3) Złącz szczęki hamulca, następnie zakręć kołem, aby upewnić się, że jest ono ustawione symetrycznie i nie dotyka klocków hamulca.


Wyjmowanie tylnego koła mocowanego nakrętkami

(1) Rozłącz szczęki hamulca.
(2) Przerzuć tylną przerzutkę na najwyższy bieg (na najmniejszą, zewnętrzną koronkę wielotrybu) i odciągnij korpus przerzutki prawą ręką do tyłu.
(3) Kluczem 15 mm lub kluczem nastawnym 6″ odkręć dwie nakrętki na osi koła.
(4) Unieś tylne koło kilkanaście centymetrów nad ziemię, z przerzutką nadal odciągniętą do tyłu, naciśnij je w dół i do przodu, aż wysunie się z haków ramy. UWAGA: Jeśli twój rower jest wyposażony w piastę wielobiegową (taka sytuacja jest wtedy, jeśli wiesz, że twój rower ma kilka biegów, lecz nie widzisz żadnej przerzutki zewnętrznej), wymontowanie tylnego koła wymaga specjalnych umiejętności i narzędzi. Poproś o to swego dealera.


Zakładanie tylnego kota mocowanego nakrętkami


(1) Przerzuć tylną przerzutkę na najwyższy bieg i odciągnij korpus przerzutki prawą ręka, do tyłu.
(2) Nałóż łańcuch na najmniejszą koronkę wielotrybu. Następnie wsuń koło w tylny trójkąt ramy i włóż oś w haki ramy. Podkładki pod nakrętki powinny znajdować się na zewnątrz, pomiędzy hakiem ramy a nakrętką.
(3) Kluczem nastawnym 6″ lub kluczem 15 mm dokręć nakrętki na osi tak mocno, jak możesz.
(4) Złącz szczęki hamulca, następnie zakręć kołem aby upewnić się. że jest ono ustawione symetrycznie i nie dotyka klocków hamulca