1. Wiadomości wstępne - Sklepy rowerowe Zielona Góra Sogest

1. Wiadomości wstępne

UWAGA: Przed rozpoczęciem jazdy zalecane jest przeczytanie tego Podręcznika w całości. Należy co najmniej przeczytać i upewnić się, że każdy punkt w tym rozdziale jest zrozumiały i odnieść się do wymienionych rozdziałów w przypadku każdej kwestii, która nie jest do końca zrozumiała. Należy zauważyć, że nie wszystkie rowery posiadają wszystkie dodatki wymienione w tym Podręczniku.

A. Dopasowanie roweru

1. Czy rower jest odpowiednich rozmiarów? Aby to sprawdzić, zobacz Rozdział 3.A. Jeśli rower jest dla Ciebie za duży lub za mały, możesz utracić kontrolę i upaść. Jeśli nowy rower nie jest odpowiedniego rozmiaru, poproś sprzedawcę o wymienienie go przed jazdą.

2. Czy siodełko znajduje się na odpowiedniej wysokości? Aby to sprawdzić, zobacz Rozdział 3.B. Podczas dostosowywania wysokości siodełka stosuj się do instrukcji dotyczących właściwego montażu w Rozdziale 3.B.

3. Czy siodełko i wspornik siodełka są mocno zaciśnięte? Prawidłowo zaciśnięte siodełko uniemożliwi ruchy siodełka w jakimkolwiek kierunku. Zobacz Rozdział 3.B.

4. Czy wspornik kierownicy i kierownica znajdują się na odpowiedniej wysokości? Jeśli nie, zobacz Rozdział 3.C.

5. Czy możesz wygodnie używać hamulców? Jeśli nie, istnieje możliwość dostosowania ich kąta i położenia. Zobacz Rozdział 3.D. i 3.E. 6. Czy sposób korzystania z nowego roweru jest całkowicie zrozumiały? Jeśli nie, przed rozpoczęciem pierwszej jazdy poproś sprzedawcę o wytłumaczenie funkcji i elementów, które są niezrozumiałe.

B. Bezpieczeństwo przede wszystkim

1. Należy zawsze jeździć na rowerze w atestowanym kasku i przestrzegać instrukcji producenta kasku dotyczących dopasowania, użytkowania i pielęgnacji.

2. Czy posiadasz pozostały wymagany i zalecany sprzęt zabezpieczający? Zobacz Rozdział 2. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z przepisami w obszarach, w których jeździ oraz stosowanie się do nich.

3. Czy wiesz jak prawidłowo zamocować przednie i tylne koło? Aby mieć pewność, zobacz Rozdział 4.A. Jazda z niewłaściwie zamocowanym kołem może spowodować trzęsienie się koła lub jego odpadnięcie od roweru, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

4. Jeśli rower posiada noski i paski lub pedały zatrzaskowe, upewnij się, że znasz zasadę ich działania (zobacz Rozdział 4.E). Takie pedały wymagają specjalnych technik i umiejętności. Należy stosować się do instrukcji producenta pedałów dotyczących użytkowania, dopasowania i pielęgnacji.

5. Czy zahaczasz stopą o koło? W rowerach z mniejszą ramą możliwe jest zahaczenie stopą lub noskiem o przednie koło, w momencie gdy pedał jest wysunięty maksymalnie do przodu, a koło jest skręcone. Aby sprawdzić, czy nie będziesz zahaczać stopą o koło, przeczytaj Rozdział 4.E. 6. Czy rower wyposażony jest w zawieszenie? Jeśli tak, zobacz Rozdział 4.F. Zawieszenie może spowodować zmianę sposobu działania roweru. Należy stosować się do instrukcji producenta zawieszenia dotyczących użytkowania, dopasowania i pielęgnacji. 4

C. Sprawdzanie podzespołów mechanicznych pod kątem bezpieczeństwa

Przed każdą jazdą należy regularnie sprawdzać stan roweru.

Nakrętki, śruby i inne łączenia: Z uwagi na fakt, iż producenci stosują wiele różnych rozmiarów i kształtów łączeń, które są wykonane z różnych materiałów, zwykle różniących się pod względem wykonania i komponentów, nie należy uogólniać prawidłowej siły lub momentu dokręcania. Aby upewnić się, że wszystkie łączenia w rowerze są prawidłowo dokręcone, zapoznaj się w instrukcji dostarczonej przed producenta ze specyfikacjami dotyczącymi momentów dokręcania. Do prawidłowego dokręcenia łączenia wymagany jest skalibrowany klucz dynamometryczny. Łączenia w rowerze powinien dokręcić profesjonalny mechanik rowerowy, używając do tego klucza dynamometrycznego. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wykonywać prace przy swoim rowerze, musisz użyć klucza dynamometrycznego i stosować się do specyfikacji prawidłowego momentu dokręcania podanych przez producenta roweru lub elementu, lub przez sprzedawcę. Jeśli konieczne jest przeprowadzanie regulacji w domu lub w terenie, zalecane jest ostrożne działanie i powierzenie wykonanych łączeń do sprawdzenia przez sprzedawcę w możliwie najkrótszym terminie.

OSTRZEŻENIE: Prawidłowa siła dokręcania łączeń — nakrętek, śrub, sworzni — jest bardzo ważna w rowerze. Zbyt mała siła może spowodować niewystarczające trzymanie łączenia. Zbyt duża siła może spowodować zerwanie gwintu w łączeniu, rozciągnięcie, deformację lub złamanie. W obu przypadkach nieprawidłowa siła dokręcania może spowodować uszkodzenie elementu, które może doprowadzić do utraty kontroli i upadku.

Upewnij się, że żaden element nie jest luźny. Unieś przednie koło na pięć–siedem centymetrów od ziemi, a następnie upuść je na ziemię. Czy można zaobserwować lub odczuć poluzowanie elementów? Wykonaj wzrokową i dotykową inspekcję całego roweru. Czy są jakieś luźne części lub akcesoria? Jeśli tak, dokręć je. W przypadku braku pewności można poprosić kogoś doświadczonego o sprawdzenie.

Opony i koła: Upewnij się, czy opony są prawidłowo napompowane (zobacz Rozdział 4.G.1). Sprawdź to, kładąc jedną rękę na siodełku, drugą na miejscu łączenia kierownicy ze wspornikiem siodełka, a następnie, przenosząc wagę na rower, obserwuj ugięcie opony. Porównaj to, co widzisz z wyglądem opony, gdy wiadomo, że jest ona prawidłowo napompowana i w razie potrzeby dostosuj ciśnienie.

Czy opony są w dobrym stanie? Powoli obracaj każdym kołem i obserwuj, czy na bieżniku i bocznej ścianie opony są uszkodzenia. Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze wymień uszkodzone opony.

Czy koła są wycentrowane? Obróć każdym kołem i sprawdź odstęp od klocków hamulcowych i odchylenia na boki. Jeśli koło chociaż minimalnie odchyla się na boki albo ociera lub uderza w klocki hamulcowe, zabierz rower do wykwalifikowanego warsztatu rowerowego w celu wycentrowania koła.

UWAGA: Koło musi być wycentrowane, aby hamulce szczękowe mogły skutecznie działać. Centrowanie koła wymaga specjalnych narzędzi i doświadczenia. Nie próbuj wycentrować koła, jeśli nie posiadasz wiedzy, doświadczenia i narzędzi potrzebnych do prawidłowego wykonania tej pracy.

Czy obręcze kół są czyste i niezniszczone? Upewnij się, że obręcze są czyste i niezniszczone przy obrzeżu opony oraz na powierzchni hamowania, jeśli posiadasz hamulce szczękowe. Sprawdź, czy w żadnym punkcie obręczy koła nie są widoczne wskaźniki zużycia obręczy.

OSTRZEŻENIE: Obręcze kół roweru są podatne na zużycie. Zapytaj sprzedawcę o zużywanie się obręczy koła. Niektóre obręcze kół posiadają wskaźnik zużycia obręczy, który staje się widoczny wraz ze zużywaniem się powierzchni hamowania obręczy. Widoczny wskaźnik zużycia obręczy znajdujący się na boku obręczy koła wskazuje, że obręcz osiągnęła swoją maksymalną żywotność. Jeżdżenie na kole, które osiągnęło maksymalną żywotność może spowodować uszkodzenie koła i doprowadzić do utraty kontroli i upadku.

Hamulce: Sprawdź, czy hamulce działają prawidłowo (zobacz Rozdział 4.C). Zaciśnij dźwignie hamulcowe. Czy szybko zamykacze hamulców są zamknięte? Czy wszystkie linki sterujące są na swoim miejscu i są dokładnie zamocowane? Jeśli posiadasz hamulce szczękowe, czy klocki hamulcowe stykają się z obręczą koła na płasko i przylegają do niej całkowicie? Czy hamulce zaczynają działać w wyniku około dwu centymetrowego ruchu dźwigni hamulcowej? Czy możesz zastosować na dźwigniach pełną siłę hamowania bez dotykania nimi kierownicy? Jeśli nie, hamulce wymagają regulacji. Nie należy jeździć rowerem, dopóki hamulce nie zostaną prawidłowo wyregulowane przez profesjonalnego mechanika rowerowego.

System mocowania koła: Upewnij się, że przednie i tylne koło są prawidłowo zamocowane. Zobacz Rozdział 4.A.

Wspornik siodełka: Jeśli wspornik siodełka posiada obejmę z zaciskiem mimośrodowym umożliwiającą łatwe dostosowywanie wysokości, sprawdź, czy zacisk jest prawidłowo ustawiony i zablokowany. Zobacz Rozdział 4.B.

Dopasowanie kierownicy i siodełka: Upewnij się, że siodełko i wspornik kierownicy znajdują się równolegle do środkowej linii roweru i są zaciśnięte na tyle ciasno, że nie można ich przestawić. Zobacz Rozdział 3.B. i 3.C.

Końce kierownicy: Upewnij się, że uchwyty kierownicy są dobrze zamocowane i są w dobrym stanie. Jeśli nie, zleć sprzedawcy ich wymianę. Upewnij się, że końce kierownicy i rogi są zamocowane. Jeśli nie, przed jazdą zleć sprzedawcy ich zamocowanie. Jeśli kierownica posiada rogi, upewnij się, że są zaciśnięte na tyle ciasno, że nie można ich wykręcić.

OSTRZEŻENIE: Luźne bądź uszkodzone uchwyty oraz rogi mogą spowodować utratę kontroli i upadek. Zaleca się wymianę uchwytów lub korki w końcach kierownicy, jeśli są one uszkodzone lub w złym stanie. Sprawdzaj regularnie, czy uchwyty kierownicy są na miejscu, by zapewnić Twoim dzieciom należytą ochronę. Nieprzymocowane uchwyty i rogi mogą wywołać poważne konsekwencje niewielkiego wypadku w postaci skaleczeń lub obrażeń ciała.

BARDZO WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: Przeczytaj i gruntownie zapoznaj się z ważną informacją o okresie przydatności roweru i jego części w Załączniku B na stronie 36.

D. Bezpieczna jazda

Gdy zapinasz kask i wybierasz się na zapoznawczą jazdę na nowym rowerze, wybierz bezpieczne środowisko, z dala od samochodów, rowerzystów, przeszkód i innych zagrożeń. Jeźdź tak, aby zapoznać się z elementami sterowania, funkcjami i zachowaniem nowego roweru.

Zapoznaj się z działaniem hamulców roweru (zobacz Rozdział 4.C). Testuj hamulce przy małej prędkości, przenosząc ciężar ciała do tyłu i delikatnie naciskając hamulce, tylni w pierwszej kolejności. Nagłe bądź nadmierne naciśnięcie przedniego hamulca może wyrzucić rowerzystę przez kierownicę. Zbyt silne naciśnięcie hamulca może zablokować koło, co może spowodować utratę kontroli i upadek. Poślizg to jeden z możliwych skutków zablokowania koła.

Jeśli rower jest wyposażony w pedały z noskami lub pedały zatrzaskowe, przećwicz wkładanie i wyciąganie z nich stopy. Zobacz paragraf B.4 powyżej oraz Rozdział 4.E.4.

Jeśli rower jest wyposażony w zawieszenie, zapoznaj się z jego reakcją na hamowanie i przenoszenie ciężaru. Zobacz paragraf B.6 powyżej oraz Rozdział 4.F. Przećwicz zmianę przełożeń (zobacz Rozdział 4.D). Pamiętaj, aby nigdy nie przesuwać manetki w czasie pedałowania do tyłu, ani pedałować do tyłu zaraz po przesunięciu manetki. Może to zablokować łańcuch i spowodować poważne uszkodzenie roweru. Sprawdź prowadzenie i zachowanie roweru oraz wygodę jazdy.

W razie jakichkolwiek pytań bądź zastrzeżeń co do roweru, skonsultuj się ze sprzedawcą przed kolejną jazdą.